INTERPELACJA

W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską dalszych prac w zakresie doprecyzowania przepisów dyrektywy w odniesieniu do stawki VAT na pieluszki dziecięce Polska poprze taką inicjatywę, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9299).

Na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) 10 marca 2009 r. nie doszło do wyraźnego objęcia pieluszek dziecięcych obniżoną stawką VAT. Wnioskowała o to, w lipcu ubiegłego roku, Komisja Europejska. MF podkreśliło jednak, że nie zmienia to stosowanej przez Polskę oraz kilka innych państw członkowskich interpretacji, że pieluszki już obecnie należy zakwalifikować jako towary, o których mowa w obecnej poz. 3 załącznika III do Dyrektywy 2006/112/WE. W załączniku tym określone zostały towary i usługi, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że w prowadzonej dyskusji na forum Unii Europejskiej Polska wyrażała poparcie dla rozwiązań przyznających państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie stosowania stawek obniżonych, w szczególności gdy proponowane rozwiązania nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie wspólnego rynku. Dotyczyło to również doprecyzowania przepisów dyrektywy w zakresie pieluszek dziecięcych.

Ważne!

Zgodnie z ustawą o VAT dostawa pieluszek, wkładek do pieluch oraz podobnych artykułów sanitarnych dla niemowląt w Polsce oraz import i wewnątrzwspólnotowe nabycie takich towarów objęte są obniżoną 7-proc. stawką VAT