Wczoraj w siedzibie Business Centre Club zakończono VII edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Nagrodzono 70 z 401 urzędów skarbowych z całej Polski. Najwięcej urzędów przyjaznych jest w woj. mazowieckim – 13, drugie miejsce zajmuje woj. warmińsko-mazurskie z siedmioma przyjaznymi urzędami, trzecie miejsce ex aequo z pięcioma urzędami uznanymi za przyjazne zajmują woj.: śląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcami relacji życzliwości i profesjonalizmu.

Formuła konkursu opiera się na specjalnie opracowanych ankietach, które wypełniają podatnicy, przyznając urzędom skarbowym punkty. Ocenie podlegają m.in.: jakość obsługi, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała w 2002 roku.

– Po raz siódmy składam gratulacje i podziękowania wszystkim urzędom skarbowym, które są przyjazne. Ten konkurs powoduje, że zwiększa się wzajemny szacunek między urzędnikami i podatnikami – stwierdza Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, dodaje, że administracja skarbowa nie pełni dziś roli represyjnej, ale świadczy usługi.

– Cieszy mnie to, że coraz więcej urzędów to rozumie – komentuje Andrzej Parafianowicz.

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. Najwięcej ankiet zebrała loża BCC w woj. warmińsko-mazurskim, blisko dwa tysiące.

– Urzędy skarbowe woj. warmińsko-mazurskiego chcą być doceniane i wyróżniane. Od trzech lat jesteśmy lożą, która otrzymuje najwięcej ankiet – podkreśla Wiesław Łubiński, wiceprezes zarządu BCC.

Wyróżnione urzędy otrzymują tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2009. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji.

– Otrzymanie tytułu urzędu skarbowego przyjaznego to zaszczyt. Ten konkurs jest drogowskazem do tworzenia dobrego klimatu współpracy między podatnikami a urzędnikami. Przedsiębiorcy są dla nas partnerami – twierdzi Henryka Piekarska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku.

Marek Szczerba, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, nagrodzonego już po raz siódmy, uważa, że najważniejsze jest właściwe nastawienie do podatników.

– Ten konkurs mógłby odbywać się pod hasłem: więcej wolności dla przedsiębiorców, więcej przyjaźni dla skarbowości – podsumowuje Henryka Piekarska.