Kandydat, który chce uzyskać uprawnienia księgowe, musi złożyć w Ministerstwie Finansów wiele dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia.

Przykładowo dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie mogą być oryginały, odpisy i kopie dyplomów lub świadectw ukończenia studiów.

Warto pamiętać, że od 2009 roku kopie dokumentów nie muszą być już poświadczane notarialnie. Wystarczy ich urzędowe poświadczenie.

Jak wyjaśnia Rafał Woźniak, prawnik w kancelarii prawnej DLA Piper, przepisy nie zawierają instrukcji, w jaki sposób dokumenty poświadcza się urzędowo ani który organ jest do tego uprawniony. Należy jednak uznać, że właściwy do poświadczenia jest organ, do którego kierowany jest dokument.

– W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie certyfikatu księgowego będzie to urzędnik przyjmujący taki wniosek – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że podobna sytuacja ma miejsce np. przy składaniu aktualizacji NIP-2. W takim przypadku dokument poświadcza urzędnik urzędu skarbowego przyjmujący formularze.

Ekspert podkreśla, że w praktyce osoba ubiegająca się o certyfikat księgowy będzie zobowiązana do przedstawienia urzędnikowi oryginału dokumentu oraz jego kserokopii. Urzędnik, przyjmując taką kserokopię, poświadczy na niej zgodność z przedstawionym oryginałem.

Według Rafała Woźniaka w dalszym ciągu możliwe jest składanie kopii uwierzytelnionych notarialnie.