RENATA MIKULEWICZ

radca prawny, doradca podatkowy, dział szkoleń kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Nie

W chwili wystawienia faktury zaliczkowej podatnik nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie dostawy, musi jednak posiadać takie dokumenty po dokonaniu dostawy, by nie utracić prawa do stawki VAT w wysokości 0 proc.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT), zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Otrzymanie zaliczki przez polskiego podatnika rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT. Jeżeli zaliczka dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w fakturze dokumentującej zaliczkę ma on prawo do zastosowania stawki podatku 0 proc. W chwili wystawienia faktury zaliczkowej nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie dostawy, musi jednak posiadać takie dokumenty po dokonaniu dostawy, by nie utracić prawa do stawki VAT w wysokości 0 proc.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).