Jeśli małżonkowie ponieśli wydatki na cele mieszkaniowe, a wszystkie faktury były wystawione na jednego z nich, drugi nie ma prawa do ulgi.
ORZECZENIE
Spór rozstrzygnięty przez sąd dotyczył prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje odrębność majątkową. Działkę pod budowę domu kupiła żona. W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, zgodnie z którym podatniczka nabywa nieruchomość z funduszy stanowiących jej majątek odrębny. Co więcej, wszystkie faktury dokumentujące nabycie materiałów budowlanych wystawiane były na nią. W rozliczeniu za 2000 rok nie wykazała ona jednak żadnego dochodu. Sytuacja zmieniła się w 2005 roku. W rozliczeniu rocznym wykazała do odliczenia 10 tys. zł, a jej mąż 27 tys. zł. Organy podatkowe zakwestionowały jednak możliwość odliczenia wydatków męża. Stwierdziły, że brak dokumentów potwierdzających nabycie materiałów budowlanych oraz działki pozbawia małżonka, który pozostaje w rozdzielności majątkowej, prawa do tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. WSA uznał taką interpretację za prawidłową.
Wyrok potwierdza wcześniejsze orzeczenie NSA (II FSK 816/05), z którego wynika, że powoływanie się przez podatnika na finansowanie przez niego wydatków czynionych na budowę domu nie może być wzięte pod uwagę, jeśli nie dysponował on wystawionymi na siebie fakturami.
Przedstawienie faktur wystawionych wyłącznie na małżonkę podatnika, w sytuacji gdy to podatnik chce skorzystać z ulgi, a między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, nie może zostać uwzględnione w postępowaniu podatkowym - stwierdził NSA.
Sygn. akt III SA/Wa 321/08