Opracowany przez senatorów i skierowany do Sejmu projekt zmian w ustawach o PIT i CIT ma wprowadzić nowe zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Senatorowie proponują, by płatnicy, którzy rozliczają się z pracownikami oraz ZUS zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami, mogli zaliczyć pensje i składki do kosztów uzyskania przychodów według tzw. metody memoriałowej.

Obecnie do wliczenia tych wydatków w koszty stosuje się tzw. metodę kasową. Oznacza to, że jeżeli firma - zgodnie z prawem - płaci pensje do 10 dnia następnego miesiąca, wydatek ten może zaliczyć w koszty miesiąca, w którym wynagrodzenia wypłacono, a nie miesiąca, za który je wypłacono. W księgach rachunkowych koszty uwzględnia się jednak memoriałowo, czyli w miesiącu, za który wypłacono pensje.

Ministerstwo Finansów pozytywnie odnosi się do pomysłu senatorów

Zdaniem wiceministra finansów Ludwika Koteckiego, jest on złagodzeniem przepisów, tylko dla solidnych płatników.

Radca prawny ze spółki doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Justyna Bauta-Szostak uważa, że obowiązujące prawo powoduje problemy zwłaszcza na przełomie roku.

"Obecnie wynagrodzenia wypłacane za grudzień np. 7 stycznia nie mogą być zaliczone do grudniowych kosztów podatkowych, a tym samym do kosztów danego roku podatkowego. Mogą być rozliczone jako koszt podatkowy dopiero w następnym roku" - tłumaczy ekspert.

Jej zdaniem proponowane przez Senat zmiany ujednolicą zasady podatkowe z księgowymi, co będzie miało korzystne znaczenie dla firm. Bauta-Szostak zwraca uwagę, że przedsiębiorcy będą musieli wcześniej niż obecnie wpłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, jeżeli wynagrodzenie np. za sierpień zostanie wypłacone 9 września, to składki do ZUS można opłacić do 15 października. Po zmianie, aby zaliczyć je w koszty sierpniowe, firma powinna opłacić składki najpóźniej do 15 września.

Według uzasadnienia do projektu, aktualne rozwiązanie (metoda kasowa) ma zapobiec praktyce przedsiębiorców polegającej na finansowaniu swoich potrzeb środkami przeznaczonymi na należne wynagrodzenia i składki. Dotyka jednak także firmy uczciwe.

Tymczasem, jak argumentują autorzy zmian, nierzetelnych pracodawców nie można traktować na równi z uczciwymi, zwłaszcza że liczba tych pierwszych znacznie spada.

Zdaniem senatorów, nowelizacja będzie miała znaczenie zwłaszcza dla firm usługowych, w których koszty zatrudnienia stanowią nawet 70 proc. kosztów ogółem.