Przychody nieprzekraczające 200 zł uzyskiwane przez osobę niebędącą pracownikiem płatnika będą opodatkowane 18-proc. PIT.
W opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o PIT, który niebawem trafi pod obrady rządu, zaproponowano przywrócenie zlikwidowanego od 2003 roku przepisu o opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym niewielkich przychodów. Zgodnie z nowym przepisem, przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), uzyskiwane przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem płatnika, które miesięcznie nie przekraczają 200 zł, będą opodatkowane 18-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Jak tłumaczy w uzasadnieniu ministerstwo, zmianę wprowadzono m.in. w związku z uwagą zgłoszoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przykładem na wypłatę niewielkich kwot może być ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej. Na podstawie art. 173 kodeksu postępowania karnego, osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię. Podczas okazania osoba okazywana powinna znajdować się w grupie obejmującej łącznie co najmniej cztery osoby.