• Tylko 5 proc. uprawnionych przedsiębiorców przesyła deklaracje podatkowe w formie elektronicznej
  • Podatnicy narzekają, że obecnie tylko niektóre formularze mogą być wysyłane za pomocą internetu
  • Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 1 stycznia 2008 r. wszyscy będą mogli korzystać z e-deklaracji
Po roku funkcjonowania systemu umożliwiającego przesyłanie drogą elektroniczną niektórych deklaracji podatkowych korzysta z niego jedynie 360 podmiotów spośród 7,5 tysiąca uprawnionych. To niecałe 5 proc. Podatnicy narzekają na skomplikowaną i długotrwałą procedurę uzyskania zaświadczenia umożliwiającego przesyłanie e-deklaracji.
Z drugiej jednak strony eksperci podkreślają, że wprowadzenie e-Poltaksu było krokiem we właściwym kierunku. Przez rok Ministerstwo Finansów wprowadziło bowiem do systemu ponad 30 deklaracji i miało czas go przetestować. Efektem tych testów ma być upowszechnienie systemu już od 1 stycznia 2008 r.
e-Poltax niewystarczający
Obecnie z systemu e-Poltax mogą korzystać duże przedsiębiorstwa. Ernest Frankowski, doradca podatkowy PricewaterhouseCoopers powiedział Gazecie Prawnej, że przedsiębiorcy korzystający z systemu narzekali przede wszystkim na brak możliwości przesyłania wszystkich możliwych deklaracji drogą elektroniczną.
- Sporządzanie części deklaracji na papierze, a części elektronicznie jest utrudnieniem - ocenił Ernest Frankowski.
- Firmy chciałyby sporządzać deklaracje według jednej procedury, czyli albo przesyłać deklaracje papierowe, albo elektroniczne - wyjaśnił ekspert PricewaterhouseCoopers. W konsekwencji największe firmy, które już dziś mogłyby przesyłać e-deklaracje, czekały na wprowadzenie do systemu wszystkich istotnych dla nich deklaracji (co stało się dopiero w tym roku).
Eksperci podkreślają, że kolejną przyczyną braku powszechności e-Poltaksu jest brak kampanii informacyjnej.
- Duża część przedsiębiorców po prostu nie wie, że taka możliwość istnieje - stwierdził Ernest Frankowski.
Zdaniem Elżbiety Kamińskiej, doradcy podatkowego i wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, informacje o systemie powinny pojawić się w prasie.
- Należałoby podkreślić, jakie korzyści płyną dla podatników z korzystania z systemu - powiedziała Gazecie Prawnej Elżbieta Kamińska. Jej zdaniem kampania informacyjna powinna również obejmować e-podpis. Resort finansów musi przede wszystkim poinformować szeroką publiczność, w jaki sposób można uzyskać podpis elektroniczny.
Problem z dotarciem z informacją do podatników dostrzega również resort finansów i zapowiada podjęcie odpowiednich kroków mających na celu upowszechnienie e-deklaracji.
- Przed 1 stycznia 2008 r. zostanie skierowana do podatników kampania informacyjna zachęcająca do korzystania z nowego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Planujemy między innymi przygotowanie specjalnych materiałów informacyjnych przybliżających ideę projektu dla wszystkich potencjalnych użytkowników systemu - zapowiadał na naszych łamach Radosław Marlęga, dyrektor departamentu rozwoju systemów informatycznych w Ministerstwie Finansów.
Opóźnienia we wprowadzaniu
W ocenie przedsiębiorców resort finansów powinien udoskonalić organizację, ponieważ niektóre etapy wdrażania systemu przesuwano na późniejsze terminy.
- Opóźnienia we wprowadzaniu kolejnych etapów powodują, że system jest postrzegany jako niestabilny organizacyjnie i prawnie - potwierdza Ernest Frankowski.
Możliwość korzystania z systemu wydłuża również sama procedura uzyskania zaświadczeń, która trwa około miesiąca. Również rozporządzenia ministra finansów były wydawane z opóźnieniem, dlatego przedsiębiorcy i eksperci oczekują wcześniejszego wprowadzenia poszczególnych rozwiązań.
Przełom w 2008 roku
Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców ma być nowy, rozbudowany system InterSPED, czyli Internetowy System Przetwarzania Elektronicznych Deklaracji, który ma zastąpić e-Poltax 1 stycznia 2008 r. Dzięki niemu wszyscy podatnicy mają mieć możliwość przesyłania wszelkich rodzajów deklaracji podatkowych. Będzie to zmiana bardzo istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Również osoby fizyczne mają mieć możliwość przesyłania e-deklaracji. Problemem jednak dla obu tych grup będzie brak powszechności oraz wysokie koszty e-podpisu. O ile dla dużych podmiotów ten koszt jest nieznaczny, o tyle w małych firmach liczy się niemal każda złotówka.
Elżbieta Kamińska przyznaje, że koszt e-podpisu jest hamulcem dla rozwoju e-deklaracji.
- Koszt podpisu elektronicznego powinien być dostosowany do możliwości małych przedsiębiorstw - przyznała nasza rozmówczyni.
Ministerstwa: Finansów oraz Spraw Wewnętrznych pracują już nad upowszechnieniem e-podpisu. Biorąc bowiem pod uwagę obecne obostrzenia prawne, szacuje się, że z systemu InterSPED w 2008 roku może skorzystać jedynie 10 proc. podmiotów uprawnionych.
360 podatników przesyła deklaracje w formie elektronicznej
Łukasz Zalewski
Elektroniczne deklaracje po roku obowiązywania / DGP