Czy domek letniskowy jest budynkiem

Podatniczka kupiła domek letniskowy. Czy w związku z tym powinna płacić podatek od nieruchomości? Czy domek letniskowy należy uznać za budynek?

Tak

Domek letniskowy jest budynkiem, który podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Za budynki podlegające opodatkowaniu Ministerstwo Finansów uznaje także domki letniskowe o konstrukcji drewnianej i posadowione na bloczkach betonowych lub palach. Takie stanowisko resort przedstawił w odpowiedzi na interpelację poselską z 9 sierpnia 2007 r. (nr 8896).

Podstawa prawna

● Art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy opodatkować domek tak jak dom całoroczny

Czy o stawce decydują dane techniczne

Czy decyzje budowlane wpływają na podatek

Czy meldunek przesądza o stawce

Czy podatek płacić za cały rok

Czy można uchwalić wyższą stawkę

Czy domek letniskowy podlega podatkowi

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.