Czy dom wczasowy to sanatorium

Niepełnosprawny podatnik wyjeżdża do sanatorium na rehabilitację. Jednak będzie zakwaterowany w domu wczasowym. Czy wydatki w wysokości 1,2 tys. zł na to zakwaterowanie podatnik odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Nie

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na: odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lecznictwo uzdrowiskowe prowadzi się w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w uzdrowiskach. Zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są: szpitale uzdrowiskowe; sanatoria uzdrowiskowe; prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci; przychodnie uzdrowiskowe.

Dom wczasowy nie jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, a co za tym, idzie, odpłatność za pobyt we wspomnianym domu nie podlega odliczeniu od dochodu w ramach określonej w ustawie o PIT odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podstawa prawna

● Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można odliczyć wydatki na dojazd

Czy wydatki trzeba dokumentować

Czy dofinansowanie jest wolne od PIT

Czy zabiegi pomniejszą dochód

Czy ważna jest forma dofinansowania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.