Pracownicy skarbowi zwrócili się do ministra finansów o przeprowadzenie audytu wartościowania stanowisk pracy w MF. Ich zdaniem dochodzi do nieprawidłowości w tym zakresie.
Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność zwróciła się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o pilne przeprowadzenie audytu wartościowania stanowisk pracy w resorcie finansów.
Według urzędników wartościowanie stanowisk pracy odbywa się bez właściwej koordynacji ze strony resortu finansów, co doprowadza do sytuacji, w której identyczne lub zbliżone charakterem pracy, odpowiedzialnością i wymaganiami w stosunku do pracowników stanowiska pracy, są wartościowane różnie. Jako przykład błędu podają stanowisko starszego komisarza skarbowego. Z zebranych danych wynika, że stanowisko starszego komisarza skarbowego w izbie skarbowej ma przyznane ok. 260 punktów, w urzędzie skarbowym - ok. 235 punktów, w urzędzie kontroli skarbowej - ok. 190 punktów, a w izbie celnej (urzędzie celnym) - ok. 115 punktów.