ANALIZA

Fundusze oferowane przez takie instytucje, jak Franklin Templeton, Fortis, Merrill Lynch, Robeco czy WIOF, pod względem prawnopodatkowym podzielić można według rodzajów tytułów uczestnictwa. I tak na przykład jednostki akumulacyjne (acc) zysk dopisują do wartości jednostki, a dystrybucyjne (dis) wypłacają dywidendę. Takie rozróżnienie wpływa bezpośrednio na powstanie zobowiązania podatkowego.

- Zyski z zagranicznych funduszy inwestycyjnych to dochody kapitałowe, od których należy odprowadzić 19 proc. podatku - mówi Marek Gadacz, doradca podatkowy PricewaterhouseCoopers. Różnica polega na tym, że polskie towarzystwa będące płatnikiem robią to za nas. Natomiast instytucje zarządzające funduszami zagranicznymi już nie. Dlatego z takiej inwestycji z urzędem skarbowym trzeba rozliczyć się indywidualnie.

Rozliczenie podatku

Wyliczenie podatku ze względu na denominację jednostki funduszu w obcej walucie, samodzielne obliczenie przychodu czy kosztu wielu inwestorom może sprawiać problemy.

- Poziom skomplikowania materii podatkowej może rzeczywiście odstraszać klientów, ale na razie obserwujemy wzrost zakupów zagranicznych jednostek - mówi Emil Szweda, analityk Open Finance.

- Docierają do nas sygnały od inwestorów, że niektórzy doradcy finansowi przekazują informacje, iż rzekomo dokonują rozliczeń podatkowych za swoich klientów, czym wprowadzają ich w błąd - przyznaje Katarzyna Siwek z Expandera.

Z reguły firmy doradztwa finansowego pośredniczące w dystrybucji zagranicznych funduszy informują, aby zyski i straty z takich funduszy ujmować w zeznaniu PIT-38.

- Dla pewności rekomenduję jeszcze moim klientom, aby wystąpili do organu podatkowego o interpretacje - mówi Dawid Intrys, doradca finansowy Xelion.

W przypadku dochodu z zagranicznych funduszy inwestycyjnych podatnik podaje w deklaracji jedynie kwotę podatku do zapłaty. Mamy tu do czynienia bowiem ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który nie został pobrany przez płatnika.

- Podatek może zostać ujęty w PIT-36 - w zależności od sytuacji podatnika, w poz. 187 lub 188 albo w PIT-38 w poz. 37 - wyjaśnia doradca podatkowy Marek Gadacz.

Konwersja jednostek

Na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych konwersja jednostek w ramach parasola jest zwolniona od podatku. Czy tak jest również w przypadku parasola Franklin Templeton?

- W stosunku do funduszy zagranicznych polskie przepisy o konstrukcji parasola nie są do końca jednoznaczne. Przyjąć można jednak, że intencją ustawodawcy nie było dzielenie funduszy na polskie i zagraniczne - wyjaśnia Marek Gadacz.

Zwolnienie dla dywidend

Wynika z tego, że podatku nie płaci się tylko od funduszy opartych na jednostkach dystrybucyjnych. Zyski wypracowane przez np. Fortis L, który jest zarejestrowany w Luksemburgu, wypłacane są inwestorom raz lub kilka razy w roku w formie dywidendy.

- Dywidendy wypłacane przez spółki luksemburskie są zwolnione z opodatkowania. A na mocy umowy między Polską a Luksemburgiem o unikaniu podwójnego opodatkowania inwestorzy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP są również zwolnieni z podatku w Polsce - tłumaczy Marek Gadacz.

Wyliczenie podatku

  • Samodzielne rozliczenie na podstawie wypisu rejestru
  • Kwota podatku = [kwota wypłacona - (kwota wpłacona + opłaty i prowizje)] x 19 proc.
  • Przeliczenie kwot na zł, według kursu z dnia danej operacji
  • Zeznanie roczne, formularz PIT-36 (poz. 187, 188); PIT-38 (poz. 37)

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl