Zaskakiwanie podatników obowiązkami na ostatnią chwilę to niechlubna praktyka ustawodawcza.
Taki proceder często stosowało Ministerstwo Finansów przy okazji publikacji rozporządzeń o kasach fiskalnych. Określenie w ustawie zwolnień ze stosowania kas przyniesie podatnikom tę korzyść, że do ewentualnej utraty zwolnienia mogliby się przygotować i je przemyśleć. Przemyślane działanie to nie tylko zakup odpowiedniej kasy, ale też strategia zakupowa. W biznesie perspektywiczne myślenie to jedna z podstaw sukcesu. Pozbawianie tej możliwości to celowanie w przedsiębiorczość własnych obywateli. Dobrze, że Komisja Przyjazne Państwo realizuje postulaty od dawna zgłaszane przez przedsiębiorców. Jeśli zmiany zostaną uchwalone, to podatnicy będą mieli wreszcie trochę spokoju na polu podatkowym A w dzisiejszych czasach spokój to wartość, która jest bezcenna.