Jeżeli to zarządca nieruchomości prowadzi rozliczenia podatkowe wspólnoty, musi mieć np. certyfikat księgowy.
Sporządzanie deklaracji podatkowych wspólnoty (PIT, CIT), sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielnie pomocy w tym zakresie to czynności doradztwa podatkowego. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym.
– Wskazane czynności zawodowo mogą wykonywać wyłącznie uprawnione podmioty – wskazuje Zofia Podhorodecka, prezes Auxilium.
Dodaje, że za podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego uważa się osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych. Czynności te mogą również wykonywać podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tj. osoby z certyfikatem księgowym i wpisane do rejestru biegłych rewidentów). Warto też zauważyć, że przy wykonywaniu tego rodzaju działalności konieczne jest również obowiązkowe OC.
Z kolei Jan Rubczak – biegły rewident, wiceprezes zarządu Auxilium, zwraca uwagę, że w praktyce często zarządca posiadający licencję zarządzania nieruchomościami nie ma uprawnień do sporządzania i podpisywania deklaracji podatkowych.
– Mimo to sporządza na rzecz wspólnoty deklaracje podatkowe, a zarząd je podpisuje – twierdzi nasz rozmówca.
Istnieje luka w prawie, która pozwala na wskazane praktyki. Jan Rubczak podkreśla, że biegli rewidenci, dokonując audytów wspólnot mieszkaniowych, zwracają uwagę na wskazane nieprawidłowości, zarówno wspólnotom, jak i zarządcom nieposiadającym uprawnień.
Warto więc pamiętać, że za ewentualne błędy konsekwencje poniesie sam podatnik, czyli wspólnota.
Zofia Podhorodecka przypomina również, że w sytuacji, w której wspólnota mieszkaniowa wybrała rozliczanie nieruchomości na podstawie ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzić mogą jedynie podmioty uprawnione. Oznacza to, że są one prowadzone przez osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.
OSOBY UPRAWNIONE
Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania w imieniu podatnika deklaracji podatkowych mają osoby:
● posiadające certyfikat księgowy
● wpisane do rejestru biegłych rewidentów
● wpisane na listę doradców podatkowych