Związek Zawodowy Celnicy PL zaapelował do pozostałych central o rozpoczęcie przygotowań do protestu. W 16 izbach celnych trwają już spory zbiorowe. To skutek ostatniego oświadczenia złożonego na podkomisji sejmowej 21 maja przez szefa Służby Celnej Jacka Kapicę, że w 2009 roku nie będzie wypłaty środków na motywacyjny system wynagrodzeń dla funkcjonariuszu i pracowników Służby Celnej.

– W Służbie Celnej zawrzało. Jej szef działa na szkodę podległych kadr, co powoduje wzrost napięć społecznych – podkreśla Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

Dodaje, że Służba Celna jest jedyną formacją, która w 2009 roku nie otrzyma podwyżek, mimo zabezpieczenia środków na ten cel w ustawie budżetowej oraz wprowadzenia przez rząd uchwały modernizacyjnej SC. Argumenty na temat ograniczenia środków wskutek kryzysu są nieuzasadnione.

Obecnie celnicy zbierają zgłoszenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy chcą wziąć udział w najbliższym posiedzeniu komisji sejmowej. Jeśli zainteresowanie będzie duże, celnicy nie wykluczają pikiety przed Sejmem, a gdy to nie pomoże, funkcjonariusze zapowiadają poważniejsze protesty. Oby tylko nieblokujące granice jak w styczniu 2008 roku.