ZMIANA PRAWA. Minister finansów upoważnił dyrektorów izb celnych w: Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw związanych z wydawaniem pozwoleń.

Minister finansów w rozporządzeniu może wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia określonych spraw.

Resort finansów przygotował więc projekt rozporządzenia, w którym upoważnił dyrektorów izb celnych w: Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych, np. do wydawania pozwoleń na utworzenie regularnej linii żeglugowej i do prowadzenia procedury konsultacyjnej, do wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych właściwych do przewozu towarów drogą morską we wspólnotowej procedurze tranzytu, do wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych w transporcie lotniczym, do prowadzenia procedury konsultacyjnej wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.

W projekcie rozporządzenia minister dodatkowo wyznaczył dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, dyrektora Izby Celnej w Warszawie i dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu jako właściwych do wydawania świadectwa upoważniony przedsiębiorca - uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca - bezpieczeństwo i ochrona i świadectwa upoważniony przedsiębiorca - uproszczenia celne/bezpieczeństwo.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl