Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają problemy z właściwym księgowaniem faktur dokumentujących zakup towarów, które są dzielone na kilka sklepów. Takie kłopoty mają ci, którzy prowadzą działalność opartą na kilku punktach sprzedaży, czyli przedsiębiorstwa wielozakładowe.

Z wyjaśnień Haliny Kwiatkowskiej, radcy prawnego i partnera w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wynika, że księga podatkowa dla przedsiębiorstwa wielozakładowego zgodnie z par. 9 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.; dalej rozporządzenie) może być prowadzona na dwa sposoby.

- Pierwsza możliwość polega na prowadzeniu jednej księgi dla wszystkich zakładów w miejscu, które podatnik obrał jako swoją siedzibę pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży. Druga natomiast polega na prowadzeniu księgi w każdym z zakładów przedsiębiorcy - tłumaczyła Halina Kwiatkowska.

Dodała, że zgodnie z par. 9 ust.4 rozporządzenia, w przypadku dokonywania przesunięć towarów handlowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika, podatnik dokumentuje te zdarzenia dowodami wewnętrznymi (dowodami przesunięć).

- Gdy zatem z faktury zakupu wystawionej na siedzibę firmy towary są rozdzielane do kilku sklepów, należy sporządzić dowody przesunięć, a fakturę zaksięgować w kolumnie 10 prowadzonej księgi podatkowej. Dowody przesunięcia towaru do innych sklepów stanowią dodatkową informację do faktury zakupu. Rozdzielenie towarów do kilku sklepów można odnotować w kolumnie 16 księgi podatkowej przeznaczonej na uwagi podatnika, a dowód przesunięcia ująć w ewidencji magazynowej, o ile jest prowadzona - radzi ekspert.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl