Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o CIT wprowadzający zwolnienie z podatku zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Celem projektu jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów prawa wspólnotowego. Nowelizacja w szczególności usuwa naruszenie skierowane przez Komisję Wspólnot Europejskich wobec Polski 23 marca 2007 r., dotyczące dyskryminacyjnego traktowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Dochody tych podmiotów podlegają opodatkowaniu, podczas gdy polskie fundusze korzysta-ją ze zwolnienia podmiotowego.

Z przywileju zwolnienia podatkowego nie mogą korzystać fundusze inwestycyjne i emerytalne z innych, poza Polską, państw członkowskich UE oraz EOG, które inwestują w Polsce. Dochody przez nie uzyskane są opodatkowane CIT, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowelizacja usuwa to zróżnicowanie, przewidując rozszerzenie zwolnień podmiotowych o zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innych krajach UE lub EOG. Projektowane warunki określające zakres podmiotowy zwolnienia zostały ustalone tak, aby zwolnieniem objęte zostały podmioty równoważne polskim funduszom inwestycyjnym i polskim funduszom emerytalnym.

Projekt zrównuje polskie i zagraniczne instytucje finansowe w zakresie opodatkowania, umożliwiając tym ostatnim także uwzględnianie, przy ustalaniu wysokości opodatkowania, kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji opodatkowanie dochodu (zysku netto) z uzyskanych odsetek, przy zastosowaniu 19-proc. stawki.

Jeśli rząd projekt dziś przyjmie, ustawa trafi do Sejmu.