Konkubenci nie mają prawa do korzystania z preferencyjnego rozliczenia PIT jak samotni rodzice. Resort finansów zastanawia się, czy tego zastrzeżenia nie zawrzeć wprost w ustawie o PIT. Zdaniem ekspertów taka zmiana przepisów potwierdzi, że konkubenci dziś mogą rozliczyć PIT preferencyjnie.
ANALIZA
Gazeta Prawna jako pierwsza informowała, że rodzice żyjący w konkubinacie i wychowujący wspólnie dziecko nie mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT przewidzianego dla samotnych rodziców. Takie stanowisko potwierdziło dla GP Ministerstwo Finansów, które jednocześnie zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osób samotnie wychowujących dzieci rozważy podjęcie działań legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o PIT. To doprecyzowanie miałoby pójść w kierunku jednoznacznego określenia, że rodzice żyjący w wolnych czy nieformalnych związkach nie są samotnymi rodzicami, a tym samym nie mogą skorzystać z preferencji w PIT.