Przedsiębiorcy będący pracownikami w poprzednim roku podatkowym będą mieli możliwość opłacania liniowego PIT, jednak w dalszym ciągu nie wybiorą ryczałtu.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zostać wprowadzone zmiany sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. Zostanie wykreślony przepis zakazujący opodatkowania według jednolitej 19-proc. stawki przychodów ze świadczenia usług odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy (art. 9a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zmianę zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o PIT, który po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Analogiczne ograniczenie w dalszym ciągu będzie jednak dotyczyło możliwości wyboru ryczałtu ewidencjonowanego.
Jak wyjaśnia Piotr Liss, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, projekt nowelizacji ustawy o PIT w zakresie usunięcia ograniczeń odnośnie do wyboru formy opodatkowania przez pracowników, którzy mają wykonywać czynności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, dotyczy wyłączne podatku opłacanego w formie liniowej.