INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, jak należy podatkowo rozliczyć odszkodowanie otrzymane od spółki za pozbawienie światła dziennego (zacienienie) mieszkania wskutek budowy przez spółkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty podatnikowi odszkodowania nie był przepis rangi ustawowej ani wyrok czy ugoda sądowa, lecz zawarta przed notariuszem umowa pomiędzy podatnikiem a spółką. W konsekwencji, odszkodowanie, jakie podatnik otrzymał od spółki, nie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odszkodowanie takie na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) należy zakwalifikować do przychodów. Przychód ten należy potraktować jako przychód z innych źródeł i wykazać w składanym zeznaniu rocznym.

Od przychodów z innych źródeł podmiot, który je wypłacił, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że te przychody podatnik sam musi wykazać w zeznaniu rocznym i razem z innymi dochodami je opodatkować. Właściwy jest w takim przypadku formularz PIT-36 - przeznaczony nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób, którym płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.

Zatem odszkodowanie, jakie podatnik otrzymał od spółki za zacienienie jego mieszkania z powodu budowy przez spółkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

11 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2009 r. (nr IPPB2/415-16/09-2/AS)