Osoby, które zdecydują się przesłać elektronicznie PIT-37, mogą korzystać z takich samych ulg i odliczeń, jakie wykazują podatnicy w wersji papierowej zeznania.
W tym roku po raz pierwszy można będzie złożyć PIT-37 drogą elektroniczną bez kwalifikowanego e-podpisu. Na zeznaniu PIT-37 rozliczają się osoby, które uzyskały między innymi dochody ze stosunku pracy, zlecenia, emerytur i rent. Przesłany elektronicznie PIT-37 jest zatwierdzany szybciej niż w wersji papierowej (urzędnik nie musi wprowadzać danych do systemu, co jest czasochłonne), a podatnik otrzymuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. E-deklaracje uproszczają pracę w urzędzie i przyśpieszają obróbkę zeznań przez urzędników. Przesłanie drogą elektroniczną PIT-37 ma być proste i wygodne. Jednak w przypadku łącznego rozliczenia z małżonkiem niedogodnością elektronicznego PIT-37 jest obowiązek złożenia papierowego upoważnienia w urzędzie skarbowym.
Wypełniając zeznanie w formie papierowej lub elektronicznej, podatnicy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń i ulg. Służą do tego załączniki do zeznania. W załączniku PIT/D (odliczenia wydatków mieszkaniowych) oraz PIT/O (inne odliczenia) należy wykazać kwoty, które odliczamy w zeznaniu. Najbardziej popularne i dostępne dla większości podatników są odliczane od dochodu: ulga odsetkowa (na zasadzie praw nabytych), ulga rehabilitacyjna, ulga na internet. Od podatku za 2008 rok oprócz składki zdrowotnej możemy odliczyć ulgę na dzieci.
W przypadku ulgi na dzieci w załączniku PIT/O za 2008 rok nie jest obowiązkowe wypełnianie części E. Oznacza to, że w załączniku wystarczy wypełnić część C i poz. 34, 35, 36. Kwoty z poz. 35 i poz. 36 nie mogą być wyższe niż kwoty podatku wynikające z zeznania PIT-37.