Kwoty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba będzie ich rozliczać w zeznaniu rocznym PIT.
PORADA
Mąż podatniczki ma obowiązek wpłacania alimentów na syna w wysokości 300 zł miesięcznie. Niestety, nie wpłaca należnych pieniędzy.
- Będę otrzymywała wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. Czy będą one zwolnione od podatku dochodowego - pyta czytelniczka w liście do redakcji GP.
Odpowiedź jest twierdząca. Takie wypłaty będą wolne od PIT. Jak tłumaczy nam Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, co do zasady świadczenia pieniężne otrzymywane przez małoletnie dzieci podlegają opodatkowaniu łącznie z dochodami ich rodziców, natomiast dzieci, które ukończyły 18 lat, zobowiązane są do samodzielnego rozliczenia uzyskanych dochodów.
- Ta ogólna reguła nie znajdzie jednak zastosowania do świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Ustawa przywracająca fundusz alimentacyjny przewiduje, że 1 października 2008 r. zmianie ulegnie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT - podkreśla Aleksandra Kosonowska.
Wskazuje, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT wszelkie świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów będą wolne od podatku. W konsekwencji kwota świadczeń wypłacanych przez fundusz będzie kwotą netto, a osoby uprawnione do jej otrzymania (ani ich rodzice) nie będą zobowiązani do rozliczania ani deklarowania wspomnianych dochodów.
Zwolnienie świadczeń alimentacyjnych z opodatkowania jest niewątpliwie słusznym rozwiązaniem.
- Należy pamiętać, że środki wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny pochodzić będą z budżetu państwa oraz z dochodów gminy, dlatego ich ewentualne opodatkowanie faktycznie oznaczałoby obciążenie świadczenia publicznego - argumentuje Aleksandra Kosonowska.
Jednocześnie dodaje, że podobne rozwiązanie znajduje zastosowanie również w przypadku alimentów płaconych bezpośrednio przez zobowiązanego rodzica. Tego typu dochody są wolne od podatku, jeśli otrzymują je dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz (bez względu na wiek) dzieci, które uzyskują zasiłek pielęgnacyjny.
- Natomiast alimenty zasądzone na rzecz innych osób są zwolnione z opodatkowania do kwoty 700 zł miesięcznie - przypomina nasza rozmówczyni z Accreo Taxand.