• Są gotowe wstępne projekty rozporządzeń do ustawy o Służbie Celnej. Jak funkcjonariusze je oceniają?
- Przekazane Federacji projekty siedmiu aktów wykonawczych do nowej ustawy o Służbie Celnej są właśnie konsultowane w całym środowisku zawodowym. Opinie będą przekazane do połowy sierpnia i wówczas przedstawimy stronie rządowej nasze stanowisko wraz z uwagami.
Wśród przekazanych projektów brak jest najważniejszych, np. rozporządzenia w sprawie dodatków służbowych dla funkcjonariuszy celnych oraz zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk. Nie dopuszczamy nawet myśli, że dodatki służbowe do uposażenia kadry kierowniczej będą przekraczały wysokość uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy na niższych stanowiskach służbowych, a funkcjonariusze trafią do zamrażarek ze swoimi uposażeniami na długie lata.
Nie wyrażamy również zgody na to, aby proces ubierania pracowników cywilnych w mundur i rozbierania funkcjonariuszy celnych przebiegał pod przymusem, bowiem wobec nieprzyjęcia propozycji przez funkcjonariusza/pracownika zmiany swego statusu przepisy przejściowe ustawy przewidują możliwość alokacji do innych izb celnych.
• Przepisy rozporządzeń można jeszcze zmienić, dopracować. Jakich zmian państwo oczekują?
- Najważniejsze jest uzyskanie prawnych gwarancji, że każdy funkcjonariusz celny i każdy pracownik korpusu Służby Cywilnej będzie miał prawo wyboru, w jakiej zechce pozostać formacji, bez skutku w postaci alokacji. Nie znamy przypadków, aby w pozostałych służbach mundurowych kogokolwiek zmuszano do zdjęcia munduru. Strona rządowa musi przyjąć ewolucyjny charakter zmian w stosunku do funkcjonariuszy obecnie pełniących służbę. Bezwzględnie uniknąć należy ponownej alokacji zewnętrznej, która przyniosła już wiele szkód i tak na prawdę nie rozwiązała żadnych problemów, wręcz je pogłębiając. Stałoby to w sprzeczności z planowaną i po części już realizowaną realokacją przez resort finansów.
• Gotowa jest też uchwała modernizacyjna, która pierwotnie miała być ustawą. Czy zamiana ustawy na uchwałę to dobry pomysł?
- Nie jest ważna forma, lecz skutek. Forma regulacji prawnej, w wyniku której zostaną określone zadania i zapewnione środki na modernizację Służby Celnej, nie jest najistotniejsza. Znacznie ważniejsza jest dla nas faktyczna i pełna jej realizacja, w tym bezwzględnie utrzymanie zaplanowanych kwot na podwyższenie uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników.
Nie wyobrażam sobie przy tym, aby rząd mógł odstąpić od wykonania zobowiązania, złożonego osobiście przez premiera Donalda Tuska w styczniu. Gdyby miało stać się inaczej, oznaczałoby to, że w Polsce zobowiązania składane przez premiera nic nie znaczą, a są jedynie opium dla mas.
JACEK STANISZEWSKI
wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej