Podatnik może dokonać jednorazowej amortyzacji motocykla wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Jego wartość początkowa musi jednak przekraczać 3,5 tys. zł.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Szczegółowe zasady korzystania z tej preferencji określa art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jednorazowa amortyzacja została m.in. ograniczona limitami. Łączna kwota odpisów dokonana tą metodą nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro w danym roku podatkowym. Jednocześnie nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Jak wyjaśnia Łukasz Adamczyk, prawnik współpracujący z kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, w 2009 roku limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 169 tys. zł.
Przedsiębiorcy coraz chętniej wykorzystują w działalności gospodarczej motocykle. Pojawia się pytanie, czy w przypadku nabycia motocykla można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie specjalnych ograniczeń dotyczących samych motocykli. Jeżeli więc przedsiębiorca spełnia ustawowe przesłanki (zwłaszcza w zakresie limitów), to może skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Nabywając środki trwałe, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu, w którym zostały wprowadzone one do ewidencji.
- Przywilej taki został przewidziany dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyjątkiem samochodów osobowych - podkreśla ekspert.
Na gruncie klasyfikacji środków trwałych motocykl zaliczony jest do grupy 7: środki trwałe i rodzaju 740 motocykle, przyczepy wózki.
- Oznacza to, że motocykl może być przedmiotem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, jeśli spełnione są dodatkowe przesłanki - mówi Łukasz Adamczyk.
Ekspert dodaje, że prawidłowość takiego stanowiska potwierdził niedawno dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPB1/415-1392/08-2/AM z 20 lutego 2009 r.