Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym z podstawowych warunków odliczenia darowizny związanej z działalnością charytatywną jest posiadanie przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego. Ustawodawca pozwala na odliczenie od dochodu darowizn przekazanych przez podatników m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizują określone zadania ze sfery publicznej.

Polski Czerwony Krzyż zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym od 24 stycznia 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Dlatego podatnicy bez przeszkód mogą odliczać w ramach limitowanej ulgi podatkowej na darowizny pieniądze wpłacone na rzecz tej organizacji. Odliczeniu w ramach ulgi podlegają także darowizny rzeczowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku darowizn pieniężnych odliczeniu podlegają tylko wpłaty dokonane na konto bankowe obdarowanego. Kwota odliczenia z tytułu wszystkich przekazanych w danym roku podatkowym darowizn nie może przekroczyć limitu 6 proc. dochodu. Jak zauważa Daria Langer, prawnik z kancelarii Stolarek & Grabalski, od 1 stycznia 2007 r., honorowi krwiodawcy - w ramach odliczania darowizn - mogą też odliczyć od dochodu kwoty, które otrzymaliby tytułem ekwiwalentu za pobraną krew.

- Wprowadzenie tego przepisu rozwiało zatem wątpliwości co do tego, czy honorowi krwiodawcy oddający krew mogą skorzystać z ulgi z tego tytułu - mówi ekspert.

Jak podkreśla Daria Langer, honorowy krwiodawca może zastosować odliczenie, jeżeli wysokość darowizny potwierdzona jest dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W dokumencie określającym wartość darowizny nie uwzględnia się wartości krwi, za którą krwiodawca otrzymał ekwiwalent pieniężny.

Status organizacji pożytku publicznego powoduje też, że PCK może być adresatem 1 proc. podatku. Przypomnijmy, obecnie 1 proc. podatku przekazywany jest na wniosek podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego, na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Ważne!

Pełna lista organizacji pożytku publicznego znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale rejestry i ewidencje (www.ms.gov.pl)