Zmiany w prawie celnym, które na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd, ułatwią uzyskanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy.
Dyrektorzy izb celnych ze wszystkich 16 województw będą mogli wydawać świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy. Takie konsekwencje będzie miało wejście w życie nowelizacji prawa celnego, którą przyjął w tym tygodniu rząd. Po zmianach właściwość dyrektora izby celnej jako organu I instancji do przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy nie będzie ograniczona tylko do trzech organów celnych.
Ma to ułatwić i uprościć możliwość uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Obecnie wnioski o nadanie tego statusu należy przesyłać do dyrektorów jednej z trzech izb celnych: Izby Celnej w Szczecinie, Izby Celnej w Warszawie i Izby Celnej we Wrocławiu.
Przepisy umożliwiające funkcjonowanie upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) weszły w życie z 1 stycznia 2008 r. Od tej daty przedsiębiorcy mogą składać do organów celnych wnioski o wydanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Status przyznany w jednym państwie UE jest uznawany w całej Wspólnocie.
UŁATWIENIA DLA UPOWAŻNIONYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
• podlegają mniejszej niż inni liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów
• w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy
• mogą być wcześniej powiadomieni o wytypowaniu przesyłki do kontroli
• mogą składać przywozowe deklaracje skrócone z ograniczonym zakresem danych
• mogą składać wniosek o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny