JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy w stawce godzinowej dla biegłych sądowych ustalonej zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. nr 46, poz. 254 z późn. zm.) zawarty jest VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług biegły sądowy, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest zatem zobowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty należnej - wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu usług świadczonych na zlecenie sądu - pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Tym samym, w zakresie podatku od towarów i usług, kwota należna biegłemu sądowemu (wynagrodzenie przyznane przez sąd) z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu obejmuje również kwotę VAT.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ośrodek zamiejscowy w Pile z 10 października 2007 r. nr P1-P-443/0003/ 07/Z.

EWA MATYSZEWSKA