Najpóźniej 6 października będą musieli złożyć wniosek o abolicję podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku.
Podatnicy, którzy w latach 2002-2007 pracowali za granicą, a podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce będą mogli skorzystać z abolicji podatkowej. Osoby pracujące poza Polską od 1 stycznia 2008 r. będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej. Oba rozwiązania przewiduje ustawa abolicyjna, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia nr 143, poz. 894 i z tą datą wchodzi w życie.
Ustawa abolicyjna pozwala na odzyskanie zapłaconego w Polsce podatku od dochodów uzyskanych i opodatkowanych za granicą, a także na umorzenie zaległości, która mogła powstać na skutek niewykazania tych dochodów w zeznaniu rocznym. Co ważne, abolicja podatkowa będzie dotyczyć zarówno podatników, którzy ukryli swoje zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, jak i osób, które rozliczyły się w Polsce. W pierwszym przypadku abolicja podatkowa przyjmie formę umorzenia długu. W drugim będzie to zwrot części podatku.