INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów zamierza prowadzić prace nad udoskonaleniami systemu e-Deklaracje, aby zminimalizować liczbę błędów po stronie podatników i płatników składających deklaracje drogą elektroniczną. Taką informację przekazał resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3626).

Dziś podatnicy, którym zdarzy się błąd formalny w e-deklaracji, nie mogą jej skutecznie dostarczyć fiskusowi. Jeśli w formularzu pojawi się np. niepotrzebna spacja, system e-Deklaracje jej nie przyjmie. Dodatkowo podatnik może czekać na komunikat o błędzie nawet dobę.

Zdaniem Ministerstwa Finansów najdogodniejszym sposobem dla przedsiębiorców wydaje się być wysyłanie deklaracji podatkowych wprost z systemów finansowo-księgowych. Dlatego resort zdecydował, że zostaną opublikowane otwarte standardy, umożliwiające producentom oprogramowania stworzenie własnych interfejsów współpracujących z systemem e-Deklaracje.

Od 1 lipca 2008 r. udostępniono środowisko testowe do sprawdzenia poprawności działania oprogramowania interfejsowego, co stwarza dogodne warunki do rozwoju aplikacji współpracujących z systemem e-Deklaracje.

Ministerstwo odniosło się także do problemu długiego czasu oczekiwania na urzędowe potwierdzenie odbioru e-deklaracji. Resort wyjaśnił, że administracja podatkowa w celu weryfikacji podpisu elektronicznego musi korzystać z usług centrów certyfikacji, które zajmują się wydawaniem podpisów elektronicznych.

Polityki certyfikacyjne poszczególnych wystawców określają maksymalne odstępy czasu, w jakich publikowana jest lista unieważnionych certyfikatów CRL (do 24 godzin). Aby nie dopuścić do sytuacji, w której podatnik posłużył się unieważnionym certyfikatem, zaprojektowany przez resort finansów system musi w tym zakresie dopasować się do polityki centrów certyfikacji.

Konsekwencją tego jest wynoszący maksymalnie 2 godziny czas oczekiwania na uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru. Jednocześnie Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace mające na celu odejście od wymogu stosowania certyfikowanych podpisów elektronicznych w sprawach dotyczących prawa podatkowego.

1 stycznia 2008 r. ruszył system e-Deklaracje, który umożliwia składanie 60 deklaracji drogą elektroniczną