Wczoraj trzy największe związki zawodowe działające w służbie celnej (Federacja ZZSC, Ogólnokrajowy ZZSC RP i Zrzeszenie ZZSC RP) zażądały od podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Mariana Banasia, odpowiedzialnego za reformę administracji skarbowej, zaprzestania podawania nieprawdziwych informacji o rzekomym przeprowadzeniu przez MF konsultacji społecznych. Ich efektem miało być otrzymanie pisemnego poparcia związków zawodowych działających w służbie celnej dla planów reformy mającej na celu m.in. likwidację służby celnej bez zagwarantowania pełniącym w niej służbę funkcjonariuszom dalszego zatrudnienia.
- Celnicy w żadnym piśmie do resortu nie zaakceptowali projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzającej przepisy ustawy o KAS - czytamy w liście skierowanym do ministra Banasia.
Jednym z ognisk zapalnych powodujących skierowanie przez celników sprzeciwu dla reformy była odpowiedź ministra Mariana Banasia na pismo rzecznika praw obywatelskich w sprawie KAS.
Przypomnimy, że w czerwcu 2007 r. RPO zwrócił się do ministra finansów o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z planami utworzenia KAS. Rzecznik wskazał wtedy na wątpliwości celników dotyczące zatrudnienia, świadczeń emerytalnych dla grup mobilnych na zasadach przysługujących służbom mundurowym oraz badania pracowników KAS wykrywaczem kłamstw.
W odpowiedzi minister Banaś wyjaśnił, że celnicy nie powinni obawiać się zwolnień i redukcji po utworzeniu nowej administracji, bo do zatrudniania pracowników w KAS będzie powołany specjalny pełnomocnik, a związki zawodowe celników popierają reformę. Pomysł badania urzędników na wykrywaczu kłamstw ma zostać powtórnie przeanalizowany. Jeśli chodzi o świadczenia emerytalne dla pracowników mobilnych grup kontrolnych to - zdaniem MF - tym osobom powinny być one przyznane na zasadach, jakie funkcjonują m.in. w Policji (celnicy takich świadczeń nie mają).
EWA MATYSZEWSKA