Rzecznik praw obywatelskich nie zgadza się z wyjaśnieniami resortu finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego odszkodowań otrzymywanych w związku z ruchem zakładu górniczego. Ministerstwo twierdzi, że różne traktowanie podatników wynika z odmiennie ukształtowanej sytuacji właściciela i pozostałych podmiotów.

Zwolnieniu podlegają odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zdaniem rzecznika takie brzmienie przepisu powoduje, że podmioty inne niż właściciel, np. dzierżawca, traktowane są niezgodnie z wyrażoną w konstytucji zasadą równości. One muszą bowiem płacić podatek od otrzymanego odszkodowania.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl