Firma zdecydowała się kupić kilka motocykli. Nie ma jednak pewności, czy zakup przez spółkę motocykli dla potrzeb działalności pozwala na odliczenie VAT?

Joanna Rudzka, doradca podatkowy, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika dokumentujących m.in. nabycie towarów - podkreśla ekspert. Jednak w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych kwota ta jest limitowana (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT). Ekspert podkreśla, że ustawa nie wprowadza definicji samochodu ani innego pojazdu samochodowego.

Organy podatkowe wydawały do tej pory rozbieżne interpretacje, raz opierając się na brzmieniu ustawy o ruchu drogowym (uznając, że motocykl spełnia definicję pojazdu samochodowego), a innym razem opierając się na przepisach o statystyce publicznej (uznając, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym).

- Po wydaniu 31 maja 2007 r. przez WSA w Warszawie wyroku przytaczającego pierwsze z podejść i nakazującego stosować ograniczenia w odliczaniu VAT do nabycia motocykli, niektóre z korzystnych dla podatników interpretacji zostały uchylone z urzędu - tłumaczy Joanna Rudzka. W jej ocenie teza wyroku, jak również jego uzasadnienie mogą budzić wątpliwości. Zdaniem eksperta z ustawy o VAT wynika, że odliczenie wiąże się m.in. z nabyciem przez podatnika towaru. Towar art. 2 ust. 6 co do zasady definiuje jako rzeczy ruchome będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

- Zatem rozstrzygająca powinna być w tym zakresie klasyfikacja statystyczna - uważa nasz rozmówca. Ponieważ motocykl został zaklasyfikowany w dziale 35 sekcji D załącznika do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sprzęt transportowy pozostały, a nie w 34 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, to należy uznać, iż nie jest on pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Taka interpretacja - w ocenie Joanny Rudzkiej - jest zgodna z podstawowymi zasadami wykładni prawa podatkowego - wyjątków od zasady neutralności opodatkowania VAT nie należy interpretować rozszerzająco, np. poprzez dokonanie wykładni systemowej czy też celowościowej.