Minister finansów opublikował projekt wzorów druków, które będą obowiązywały podatników starających się o umorzenie zaległości lub zwrot rozliczonego podatku od dochodów zagranicznych.
Abolicją podatkową (umorzeniem zaległości lub zwrotem rozliczonego w Polsce podatku od dochodów zagranicznych) objęto podatników, którzy uzyskiwali dochody zagraniczne ze stosunku pracy, z samodzielnej działalności, działalności gospodarczej oraz z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Umorzenie lub zwrot