■  Czy zapadła już decyzja o przeniesieniu regulacji dotyczących osób prowadzących księgi rachunkowe z ustawy o doradztwie podatkowym do innej? Rozwiązanie takie sugerował Trybunał Konstytucyjny.

- Ministerstwo pracuje nad wykonaniem wyroku Trybunału. Projekt małej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym powinien powstać w najbliższym czasie. W aktualnym projekcie zmiany ustawy o rachunkowości, zamieszczonym na stronie BIP Ministerstwa Finansów, widnieją zapisy, które - jak się wydaje - odpowiadają sugestiom wyrażonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

■  Mała nowelizacja wynikająca z wyroku TK to kropla w morzu potrzeb. Czy możemy spodziewać się głębszej?

- Planujemy większą nowelizację. Uważamy bowiem, że po dziesięciu latach obowiązywania ustawa o doradztwie podatkowym wymaga zmian. Priorytetem jest jednak taka zmiana przepisów, aby nie pozbawić doradców i korporacji uprawnień, które im dziś przysługują. A zatem najpierw wykonanie orzeczenia TK, na które pozostały nam cztery miesiące, a następnie prace nad dużą nowelizacją.

■  Jakie przepisy wymagają zmian?

- Na przykład regulacje dotyczące ubezpieczenia doradców podatkowych. Dziś jeśli doradca nie zapłaci składki, automatycznie jest skreślany z listy doradców. To bardzo poważna sankcja. Dla porównania, radca prawny zostaje skreślony z listy radców, dopiero gdy nie płaci składek przez rok. Wydaje się więc, że bez szkody dla klienta można wprowadzić łagodniejsze rozwiązanie.

■   Czy w przepisach dotyczących komisji egzaminacyjnej również potrzebne są zmiany?

- Myślę, że tak. Zawód doradcy zmienia swój charakter, a zakres egzaminu nie odzwierciedla niektórych zagadnień. Wydaje się, że istnieje potrzeba wprowadzenia pytań z finansów publicznych, oczywiście w podstawowym zakresie.

■  Czy powinny zostać doprecyzowane przepisy dotyczące powoływania członków komisji?

- Zdarzenia sprzed kilku miesięcy uzasadniają zmiany w tym zakresie. Istnieje np. przepis, zgodnie z którym kadencja komisji trwa cztery lata, ale komisja może działać jeszcze tylko przez sześć miesięcy do czasu wybrania nowej. Ograniczenie do sześciu miesięcy wydaje się niezasadne.

■  Czy są szanse na dopuszczenie doradców do tworzenia spółek komandytowych?

- Nie można tego wykluczyć, natomiast jest to zagadnienie, o którym można i warto dyskutować podczas prac nad większą nowelizacją ustawy.

■  Jak resort postrzega dostęp do zawodu? Czy należałoby wprowadzić kolejną grupę osób z uprawnieniami w zakresie doradztwa podatkowego?

- Myślę, że w tej sprawie mogliby się wypowiedzieć klienci doradców. Do resortu nie dochodzą sygnały, by usługi doradztwa podatkowego były niedostępne dla klienta. Czynności te mogą wykonywać również adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci oraz osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe.

■  Parę miesięcy wcześniej pojawił się pomysł wprowadzenia licencji podatkowej? Czy jest realny?

- Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad licencją prawniczą, którą, według aktualnego brzmienia projektu ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych i o licencjach prawniczych, mogliby otrzymywać również doradcy podatkowi. A zatem doradcy z wykształceniem prawniczym będą mogli otrzymać pewne uprawnienia prawnicze. Jeśli chodzi o licencję podatkową, to nie ma takiego projektu, prowadzone są prace koncepcyjne.

■  A czy nie uważa pani, że w związku z licencją prawną wskazane byłoby rozszerzenie uprawnień doradców do reprezentacji w sprawach podatkowych przed wszystkimi sądami oraz w sprawach karnych skarbowych?

- Rzeczywiście istnieje uzasadnienie takich rozwiązań i warto to rozważyć w kontekście większej nowelizacji.

■  Kontrowersje budzi także zakaz reklamy wpisany do ustawy. Jest to ewenement wśród korporacji. Czy można by go przenieść do zasad etyki doradców?

- Jest to zakaz systemowo potrzebny i nie widzę uzasadnienia do przenoszenia go gdzie indziej. Zakaz ten powinien istnieć.

Rozmawiał Łukasz Zalewski