Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Przepisy te przewidują umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą.

Abolicja będzie dotyczyć podatników zarabiających w krajach, z którymi Polska ma, bądź miała, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące obliczenie podatku za pomocą tzw. metody zaliczenia proporcjonalnego.

Ustawa przewiduje umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia. Zakłada także zwrot podatku dla tych podatników, którzy w latach 2002-2007 rozliczyli się z polskim urzędem skarbowym i zapłacili podatek.

Reklama

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia

Podatnicy, do wniosku, będą musieli dołączyć oświadczenia o wykonywanej pracy za granicą i zapłaconym tam podatku. O zwrot podatku za 2002 r., będą mogli się ubiegać w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, a nie jednego miesiąca, jak chciał rząd.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Niekorzystna dla Polaków pracujących zagranicą metoda zaliczenia proporcjonalnego funkcjonuje ciągle m.in. w umowach z: Belgią, Holandią, Finlandią, Danią, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Australią.

Do końca 2006 r. umowy przewidujące tę metodę zawarte były także z Wielką Brytanią i Irlandią Północną, które po wejściu Polski do UE stały się popularnymi miejscami emigracji zarobkowej.