Stosunkowo wysokie oprocentowanie lokat w Polsce i umacniająca się złotówka powodują, że coraz więcej Polaków pracujących za granicą rozważa lokowanie swoich dochodów w kraju. Polski podatnik, który zarabia w Wielkiej Brytanii i jednocześnie uzyskuje odsetki od lokaty założonej w banku krajowym, nie musi składać zeznania rocznego.
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Trzeba pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że odsetki od lokaty założonej w Polsce przez polskiego podatnika, który pracuje za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, będą też opodatkowane.