Przedstawiciele resortu finansów i Krajowej Rady Doradców Podatkowych spotkali się, by omówić pierwsze uzgodnienia dotyczące zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

- Pracujemy nad dostosowaniem przepisów ustawy o doradztwie podatkowym do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego - potwierdził Aleksander Stanek, przewodniczący komisji ds. kontaktów z organami państwa Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Ustawodawca ma czas na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 42/05) do 5 grudnia tego roku. Przedstawiciele korporacji podkreślają, że wprowadzenie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym w zakresie wskazanym w wyroku ma priorytetowe znaczenie. Chodzi o to, by w ustawie o doradztwie znajdowały się tylko przepisy dotyczące doradców. Brak tych zmian poważnie mógłby utrudnić wykonywanie czynności doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych. Jednak na większą nowelizację trzeba jeszcze poczekać.

- Wszyscy dostrzegają taką potrzebę i chcemy pracować nad tym, żeby to, co zostanie przygotowane, było wspólnym projektem korporacji i Ministerstwa Finansów - poinformował Aleksander Stanek.

Dodał, że nadrzędnym celem podejmowanych prac jest bez wątpienia to, by można było prawidłowo wykonywać zawód doradcy podatkowego.

- Stojące przed nami zadania chcielibyśmy zrealizować możliwie szybko, natomiast w tym momencie trudno jest wskazać konkretny termin - powiedział nasz rozmówca. Podkreślił też, że prace nad dużą nowelizacją ustawy również mają być prowadzone wspólnie z resortem finansów, jednak o szczegółach będzie można mówić dopiero w przyszłości.

- Razem z Ministerstwem Finansów chcemy opracować wspólny projekt, którego treść i zapisy będą jasne i zgodne dla obu stron - dodał przewodniczący.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl