Praktyka może być dobrym sposobem na znalezienie stałego zatrudnienia. Liczy się zaangażowanie i wiedza. Wszystkie cztery firmy - TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, GRNB - Partner, Dalc i Ochocki oraz Nowakowski i Wspólnicy - przyznają, że najlepsi praktykanci mogą liczyć na stałą współpracę lub zatrudnienie.

Niezbędne kwalifikacje

Firmy poszukują na praktyki głównie studentów IV i V roku kierunków prawniczych i ekonomicznych, określając jednocześnie kryteria, które musi spełnić kandydat.

W TPA Horwath liczy się podstawowa znajomość polskiego systemu podatkowego oraz znajomość języków: angielskiego lub niemieckiego. Kandydat musi odznaczać się gotowością do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, umieć pracować w zespole i angażować się w pracę. Atutem będą również wysokie zdolności analityczne.

Do firmy doradztwa podatkowego GRNB-Partner na praktykę mogą się dostać już studenci III roku prawa, rachunkowości, finansów i ekonomii, którzy w przyszłości chcieliby zostać doradcami podatkowymi. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości i orientować się w przepisach prawa. Atutami będzie znajomość języków obcych, głównie angielskiego lub niemieckiego. Liczą się też zdolności analitycznego myślenia, samodzielność oraz zaangażowanie w pracę.

Kolejna firma doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki poszukuje studentów dwóch ostatnich lat studiów, którzy wiążą swoją przyszłość z doradztwem podatkowym, księgowością lub finansami. Wymagania są podobne jak w poprzednich firmach. Kandydaci muszą również umieć pracować w zespole. Wcześniejsza praktyka w innej firmie doradztwa podatkowego lub znajomość specyfiki pracy będą dodatkowym atutem.

W kancelarii Nowakowski i Wspólnicy poszukiwaniu są twórczy i zaangażowani studenci IV i V roku prawa. Znajomość języków będzie dodatkowym atutem.

Jak się dostać

Aby dostać się na praktykę, trzeba wysłać CV, list motywacyjny. Jeśli firma proponująca praktyki ma na swojej stronie internetowej formularz zgłoszeniowy - kandydat może go również wypełnić. Rekrutacja we wszystkich firmach wygląda podobnie i składa się z kilku etapów.

W TPA Horwath po ocenie aplikacji wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzane są cechy osobowości oraz znajomość języków obcych. Następnym etapem jest studium przypadku weryfikujące umiejętność analitycznego myślenia oraz prezentacji i omówienia wyników analizy.

W GRNB-Partner po analizie zgłoszeń wybrane osoby zapraszane są na rozmowę z doradcą podatkowym, podczas której zostaną sprawdzone predyspozycje kandydata do pracy w zawodzie doradcy podatkowego. Rozmowa kończy proces rekrutacji. Identycznie wygląda rekrutacja w firmie Dalc i Ochocki. Firma podkreśla, że mała liczba kandydatów, którzy przyjmowani są na praktykę, wynika z faktu, że każdy praktykant podlega opiece merytorycznej. A zatem praktykanci są pod nadzorem specjalistów firmy przez cały okres trwania praktyki.

Rekrutacja do Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy wyróżnia się jedynie tym, że na spotkaniu w kancelarii kandydat musi przejść przez merytoryczny egzamin kwalifikacyjny. Po pomyślnym przejściu egzaminu ustalane są z kandydatem szczegóły praktyki.

Bezcenne doświadczenie

Praktykanci w każdej z firm mają możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia. Trzeba również podkreślić, że w każdym przypadku są to praktyki płatne. Kolejną korzyścią jest możliwość zatrudnienia osób wyróżniających się.

We wszystkich omawianych firmach zakres obowiązków praktykanta jest podobny. Firmy oferują uczestnictwo w projektach prowadzonych na rzecz klientów polskich i zagranicznych. Na ogół istnieje też możliwość wybrania specjalizacji lub konkretnego działu - np. zajmującego się VAT lub podatkami dochodowymi.

KANDYDACI W FIRMIE

Ilu kandydatów mogą przyjąć firmy:

TPA Horwath Sztuba Kaczmarek - do 5 osób w każdym z biur (Poznań, Warszawa)

GRNB - Partner

Dalc i Ochocki - do 3

Nowakowski i Wspólnicy - od 2 do 4 osób w każdym z oddziałów

GDZIE I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

CV ze zdjęciem, formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.tpa-horwath.pl, list motywacyjny w języku polskim - należy przesłać na adres: office@tpa-horwath.pl

GRNB - Partner

CV, list motywacyjny należy przesłać mailem: rekrutacja@grnb-partner.pl lub na adres: GRNB - Partner sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów

Dalc i Ochocki

CV, list motywacyjny (z proponowanym okresem praktyki) należy przesłać na adres kadry@dalc.com.pl

Nowakowski i Wspólnicy

aplikację zgłoszeniową należy przesłać za pomocą systemu na stronie www.knw.pl/kariera.html lub dostarczyć osobiście w oddziałach kancelarii w Warszawie, Toruniu, Białymstoku oraz w siedzibie w Działdowie lub przesłać pocztą na adresy poszczególnych oddziałów.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl