Według nowych przepisów, firmy, które mają obrót roczny powyżej 1,2 mln euro będą musiały prowadzić pełną księgowość. Dotychczas obowiązek ten dotyczył firm, których obroty były wyższe od 800 tys. euro.

Uproszczona rachunkowość do 800 tys. euro brutto

Dla małych i średnich przedsiębiorców (do 800 tys. euro obrotów) nadal obowiązuje tzw. uproszczona rachunkowość, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, jeśli nie przekroczą progu 800 tys. euro przychodów.

Próg ten - jak informowali autorzy projektów - nie był podwyższany od 1999 roku. Wzrost wartości złotego i wzrost gospodarczy sprawiają, że firmy mają większe przychody i tracą prawo do uproszczonej księgowości.

Natomiast pełna księgowość (czyli założenie i prowadzenie ksiąg rachunkowych) jest bardziej czasochłonna, a nawet kilka razy droższa niż księgowość uproszczona.

Nowelizacja ma wejść w życie w 2008 roku (14 dni od ogłoszenia), czyli w trakcie trwania roku podatkowego

Podatnicy mieszczący się w tym progu mogą wybrać, czy dalej prowadzić księgi rachunkowe, czy przejść na podatkowe księgi przychodów i rozchodów.