Wypełniający zgłoszenia celne muszą przygotować się na zmiany. Od soboty 4 sierpnia zmieniają się niektóre warunki, jakie musi spełnić takie zgłoszenie. Co powinno znaleźć się w nowym zgłoszeniu celnym, określają przepisy rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 130, poz. 907).

Zmiany dotyczą m.in. warunków dopuszczenia do obrotu czasopism i książek. Jak wynika z nowych przepisów, zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek można dokonać na dokumencie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do piątego dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.

Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z daty przyjęcia zgłoszenia. Zasady te znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku zgłoszeń celnych dotyczących objęcia tych przedmiotów procedurą wywozu. Wtedy jednak zgłoszenia celnego należy dokonać do dziesiątego dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

Zmienione przepisy doprecyzowują również, że w razie przywozu na obszar celny więcej niż jednego pojazdu samochodowego, podwozia lub nadwozia do takiego pojazdu, każdy z tych towarów trzeba będzie zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD. Wymóg ten nie będzie dotyczył jedynie części samochodowych przeznaczonych do montażu przemysłowego.

W niektórych przypadkach zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu może być dokonane w formie ustnej. W rozporządzeniu dodano nowy przepis. Wynika z niego, że zgłoszenie to może dotyczyć także innych towarów, niż zostało to określone w tym przepisie, jeśli spełniają one wymagania zapisane we wspólnotowym Rozporządzeniu Wykonawczym. Chodzi przede wszystkim o warunek, by przedmiotem ustnego zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu były towary pozbawione charakteru handlowego.

Zgłoszenie w formie ustnej będzie - tak jak dotychczas - dopuszczalne w przypadku zgłoszenia do procedury wywozu. W zmienionych przepisach wskazano też przypadki, kiedy zgłoszeniem celnym będzie sama czynność przekroczenia granicy obszaru celnego Wspólnoty. Chodzi tu m.in. o przypadki, gdy przedmiotem zgłoszenia będą m.in. kontenery, części zamienne, zwierzęta wierzchowe lub pociągowe i ich zaprzęgi.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl