Do zadań doradcy podatkowego należy głównie udzielanie porad, pisanie opinii, prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych, a także reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. To jednak teoria. W praktyce bowiem doradca musi wiedzieć, jak prowadzić firmę, znać specyfikę różnych branż, poszerzać swoją wiedzę o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje urzędów skarbowych i resortu finansów. Dopiero połączenie wiedzy, umiejętności jej pozyskania i wykorzystania w praktyce pozwala na świadczenie usług doradczych na poziomie, który pozwoli odczuć klientowi, że jego rozliczenia z fiskusem są prawidłowe. Kandydaci na doradców podatkowych mogą czasem nie zdawać sobie sprawy z tego, czym będą się zajmować po uzyskaniu uprawnień. Nic w tak dużym stopniu jak praktyka nie uświadomi im, na czym rzeczywiście polega praca doradcy.

Wybór firmy

Oferta praktyk w firmach kancelarii Mariusza Gotowicza, firmie BSJP Tax oraz BPG Polska Audyt skierowane są do studentów IV i V roku kierunków ekonomicznych i prawniczych, którzy znają język angielski lub niemiecki oraz osiągają dobre wyniki w nauce. Wybór firmy, w której kandydat odbędzie praktyki, nie jest prosty. Oferty praktyk są zazwyczaj do siebie podobne. Decydują więc szczegóły. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz oferuje praktyki w dziale doradztwa podatkowego i księgowości. Po praktyce istnieje możliwość otrzymania oferty pracy lub podjęcia płatnej współpracy. Również w dwóch pozostałych firmach istnieje taka możliwość. Ponadto BSJP Tax płaci studentom za praktyki.

Rekrutacja

Rekrutacja we wszystkich omawianych firmach jest dość skomplikowana. Przede wszystkim trzeba spełnić określone, wysokie wymagania.

W warszawskiej firmie BSJP Tax po wstępnej ocenie kwalifikacji kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której sprawdzana jest znajomość przepisów podatkowych i znajomość języków obcych, zwłaszcza niemieckiego. Po rozmowie zapada decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury. Szanse na dostanie się na staż zwiększy m.in. posiadana wiedza w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

W kolejnej warszawskiej firmie BPG Polska Audyt rekrutacja składa się z czterech etapów. Po przesłaniu aplikacji następuje jej wstępna ocena i weryfikacja. Po niej wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. W jej trakcie osoby chcące dostać się do działu podatkowego będą musiały wykazać się znajomością zagadnień prawa podatkowego, czyli rozwiązać test, zadanie otwarte oraz sporządzić pismo procesowe. W dziale księgowości i audytu sprawdzana jest znajomość zasad rachunkowości i ewidencjonowania. Kolejnym etapem jest sprawdzenie znajomości języków obcych poprzez rozmowę w języku angielskim lub niemieckim. Rekrutację kończy omówienie z kandydatem wyników analizy. Jeśli będzie ona pomyślna, kandydat zostanie przyjęty na praktykę. Jego szanse się zwiększą, jeśli już podczas rekrutacji wykaże się ambicją i kreatywnością, np. podczas rozmowy w języku obcym.

W ostatniej firmie, Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz, najpierw analizowane są przesłane zgłoszenia, a jeśli kandydat zainteresuje swoją osobą lub osiągnięciami, zostanie zaproszony na rozmowę z doradcą podatkowym. Podczas niej sprawdzona zostanie podstawowa wiedza z zakresu podatków, rachunkowości i prawa. Szansę na praktykę mają studenci kierunków takich jak rachunkowość czy finanse, którzy osiągnęli średnią ocen z poprzedniego roku studiów na poziomie 4,0, a także mają dobre stopnie z przedmiotów: rachunkowość i finanse. Studenci prawa z kolei muszą wykazać chęć specjalizacji w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, udokumentować średnią 4,0 oraz dobre stopnie z prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ NA PRAKTYKI

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz

Należy przesłać CV wraz listem motywacyjnym na adres e-mail:

sekretariat@gotowicz.pl

BSJP Tax

Należy przesłać CV i list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@bsjp.pl. W temacie maila należy wpisać: praktyka w BSJP Tax.

BPG Polska Audyt

Należy przesłać list motywacyjny oraz CV w języku angielskim lub niemieckim na adres:

BPG Polska Audyt Sp. z o.o. ul. Solec 38, 00-394 Warszawa (z dopiskiem: praktyki w Warszawie).

ILU KANDYDATÓW MOGĄ PRZYJĄĆ FIRMY

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz - 2 (1 student kierunku ekonomicznego, 1 student prawa)

BSJP Tax - 2-3 (wkrótce również do biur w Katowicach i Gdańsku)

BPG Polska Audyt - 4-5

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl