Funkcjonariusze Izby Celnej z Przemyśla (Podkarpackie) opracowali system informatyczny rejestracji spraw karnych skarbowych, który niedługo zostanie wdrożony we wszystkich urzędach i izbach celnych w Polsce.

Jak poinformowała rzeczniczka Izby w Przemyślu Małgorzata Eisenberger-Blacharska, prace nad systemem Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych rozpoczęły się w 2005 r., kiedy okazało się, że dotychczasowy jest niewystarczający.

"Głównym celem projektu było usprawnienie pracy w zakresie rejestracji spraw o przestępstwa i wykroczenie skarbowe. Program pozwala na łatwe ewidencjonowanie spraw, eliminuje obowiązek ręcznego prowadzenia rejestrów oraz przyspiesza proces wprowadzenia danych" - dodała.

Od października 2006 r. system był testowany w Urzędzie Celnym w Przemyślu, a od stycznia 2007 r. wdrożono go w całej Izbie Celnej.

Reklama

"Prace wdrożeniowe systemu w całej Polsce zostaną zakończone w październiku"

We wrześniu 2006 r. program otrzymał akceptację Ministerstwa Finansów. Wówczas rozpoczęły się prace nad opracowaniem założeń do projektu wdrażającego system w całej administracji celnej.

"Od marca tego roku system jest testowany w izbach celnych w Gdyni, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie, Białej Podlaskiej i Białymstoku. Prace wdrożeniowe systemu w całej Polsce zostaną zakończone w październiku" - powiedziała Eisenberger-Blacharska.

Wprowadzenie systemu w całej administracji celnej będzie dofinansowane z funduszy unijnych.