• PONAD 100 DORADCÓW PODATKOWYCH W PRICEWATERHOUSECOOPERS. Liczba doradców podatkowych w dziale doradztwa podatkowego firmy PricewaterhouseCoopers przekroczyła 100 (w tym dziesięć osób oczekujących na wpis na listę doradców). W bieżącym roku kalendarzowym egzamin na doradcę podatkowego zdali m.in.: Grażyna Tomiczek, Katarzyna Mucha, Anna Juszczyk, Marcin Madej, Karol Gawrych, Andrzej Zubik, Michał Krawczyk.
  • NOWE BIURO RODL & PARTNER. Rozwój działalności Rödl & Partner w Polsce oraz coraz większa liczba pracowników skłoniły firmę do wynajęcia większego biura dla gdańskiego oddziału. Już od lipca oddział ten mieści się pod nowym adresem: al. Grunwaldzka 164/3 80-266 Gdańsk.
  • NOWY BIEGŁY REWIDENT W GRUPIE GUMUŁKA. Janina Czaja z Grupy Gumułka uzyskała wpis (nr legitymacji 11056) na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
  • NAJLEPSZE SPRAWOZDANIA 2006 ROKU. Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował konkurs na najlepsze sprawozdanie 2006 według MSSF/MSR. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorstwa spółce PKN Orlen. Nagrodę główną w kategorii Banki i instytucje finansowe zdobył BRE Bank.

Ponadto przyznano wyróżnienia za najlepsze Sprawozdanie Zarządu z działalności spółkom KGHM Polska Miedź i BRE Bank.

  • POMOC W ZDOBYCIU ACCA. 29 października w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja ścieżki Finanse i Zarządzanie w Biznesie - Program SGH i Ernst & Young. Przystąpienie do programu umożliwi studentom zdobycie w trakcie studiów kwalifikacji ACCA (The Association of Certified Chartered Accountants). Program skierowany jest do studentów czwartego roku, którzy w trakcie regularnego toku studiów przez dwa lata będą przygotowywać się do egzaminów ACCA. Przyszli członkowie ACCA to studenci Szkoły Głownej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach takich jak finanse, rachunkowość, matematyka i ekonomia oraz zarządzanie i marketing, a także prawo i administracja.
  • PROJEKTY DORADCZE TAX- -NET. Firma Księgowość, podatki, doradztwo Tax-Net zrealizowała dwa projekty doradcze: usługi doradcze w zakresie wdrażania technologii związanej z budową platformy internetowej oraz Doradztwo w zakresie opracowania strategii rozwoju TAX-NET. Ten ostatni został zrealizowany w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.