Projekt nowelizacji został przyjęty we wtorek przez rząd.

Jak wynika ze środowego komunikatu KPP, pozytywnie ocenia ona wprowadzenie obowiązku poinformowania podatnika o kontroli - na siedem dni przed jej rozpoczęciem.

"Usprawni to proces jej przeprowadzania, ponieważ podatnik będzie mógł się lepiej do niej przygotować (np. zgromadzić niezbędne dokumenty). Wcześniejsze powiadamianie przyniesie również korzyści organom kontrolującym" - napisano w komunikacie.

Konfederacja pozytywnie ocenia też wprowadzenie zasady domniemania uczciwości podatnika.

"Ważną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą egzekucja należności będzie wstrzymywana do momentu uprawomocnienia się decyzji. Natychmiastową wykonalność będzie można stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach" - czytamy w komunikacie.

"Jeśli zostanie wydana błędna decyzja, nawet jej uchylenie i wypłata odszkodowania często nie pozwalają przedsiębiorcy na odbudowanie swojej pozycji" - ocenia KPP.

Konfederacja wskazała też na kilka szczegółowych elementów projektu, które powinny zostać zmienione lub uzupełnione (np. umożliwienie podatnikowi skorygowania po kontroli podatkowej deklaracji VAT).

"Zwracamy uwagę, że niektóre pojęcia użyte w projekcie (np. powiązania rodzinne czy powiązania kapitałowe) nie zostały jasno zdefiniowane, co będzie stwarzać problemy interpretacyjne i spowoduje trudności w stosowaniu przepisu. Ponadto część zapisów dubluje rozwiązania istniejące już w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie ma więc potrzeby tworzenia odmiennych, choć zbliżonych regulacji" - poinformowała KPP.

Zdaniem Konfederacji, w projekcie powinien zostać ściśle określony czas przed upływem przedawnienia, w którym organy będą mogły nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dotychczas jest on wyznaczany uznaniowo.

Konfederacja Pracodawców Polskich powstała w 1989 roku. Reprezentuje ponad 6 tys. firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników. (PAP)

ask/ krf/ gma/