■ Od początku roku Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie zarejestrował 350 nowych podatników. Jakie obowiązki mają przedsiębiorcy, którzy są tzw. dużymi podatnikami?
- Na podatników obsługiwanych przez nasz urząd nie są nałożone żadne szczególne dodatkowe obowiązki. Mogą oni natomiast korzystać z pewnego rodzaju przywilejów, z których trzy najistotniejsze to: możliwość rozliczania się z urzędem w formie elektronicznej, stosowanie przez urząd kontroli elektronicznych, zindywidualizowana obsługa podatników.
■ Skoro Małopolski Urząd Skarbowy przeprowadza u podatników kontrole elektroniczne, wyjaśnijmy na czym one polegają?
- Aby efektywnie realizować zadania z zakresu kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów wyposażyło wybrane urzędy w nowoczesne narzędzia analityczne wspomagające proces kontroli podatkowych. eKontrola to właściwie kontrola podatkowa prowadzona w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, w trakcie której kontrolerzy wykorzystują aplikacje komputerowe do analizy danych pobranych od podatnika w formie elektronicznej.
■ Jak przebiega e-Kontrola i jakie daje efekty?
- Procedury obowiązujące w trakcie eKontroli są tożsame z procedurami stosowanymi w trakcie kontroli tradycyjnej. Jedyne dodatkowe elementy to udokumentowane pobranie danych od podatnika w formie elektronicznej oraz przetwarzanie ich przez pracowników prowadzących kontrolę. eKontrola przebiega według następującego scenariusza: rozpoczęcie kontroli poprzez wręczenie upoważnienia, pobranie danych w formie elektronicznej oraz sporządzenie protokołu z tego pobrania. Później jest czas na analizę pozyskanych danych i wytypowanie dokumentów papierowych do ręcznej weryfikacji. Kontrola kończy się protokołem kontroli, zawierającym m.in. opis stanu faktycznego i ocenę prawną tego stanu. Cały ten proces nie powinien trwać dłużej niż cztery, a niekiedy osiem tygodni. eKontrola to same korzyści. Przede wszystkim zmniejszenie kosztów prowadzonych kontroli i skrócenie czasu ich trwania. Dla podatników niebagatelne będą takie zalety eKontroli, jak zmniejszenie ich zaabsorbowania w trakcie prowadzonej kontroli oraz ograniczenie ilości różnego rodzaju dokumentów przygotowywanych na żądanie kontrolujących.
Rozmawiała EWA MATYSZEWSKA
Andrzej Dobosz, naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie / DGP