JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA : Podatnik prowadzi jednoosobową firmę holenderską zarejestrowaną w Holandii od czerwca 2007 r. Tam odprowadza podatki zgodnie z prawem holenderskim. Od października 2006 r. mieszka i jest zameldowany w Holandii. W kwietniu 2008 r. podatnik otrzymał certyfikat rezydencji. W Polsce przebywa dwa, trzy tygodnie w ciągu roku. Rodzina wnioskodawcy - żona i syn, pozostają zameldowani w Polsce. Podatnik buduje w Polsce dom, gdyż w przyszłości zamierza wrócić do kraju na stałe. Czy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Polsce za 2007 rok (i lata następne), skoro podatek zapłacił już w Holandii?

ODPOWIEDŹ IZBY: W opisanym przypadku podatnik spełnia przesłanki pozwalające uznać go za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych zarówno w Polsce, jak i Holandii. Oznacza to, że państwo rezydencji podatnika należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi, analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych podatnika. Ściślejsze związki gospodarcze i osobiste łączą go z Polską. W Polsce mieszka najbliższa rodzina (żona i syn). W Polsce buduje dom i zamierza wrócić w przyszłości do kraju na stałe.

Sam fakt, że podatnik w Holandii mieszka i prowadzi jednoosobową firmę, posiada certyfikat rezydencji podatkowej, nie przesądza o tym, że z tym państwem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. W związku z tym w roku 2007 oraz latach następnych (przy założeniu, że zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż abolicja podatkowa została uregulowana w ustawie z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).

Artykuł 1 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż ustawę stosuje się do podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym.

W konsekwencji podatnik za 2007 rok oraz lata następne jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w kraju i wykazania w nim wszystkich dochodów osiągniętych w Holandii.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2009 r. (nr IPPB1/415-35/09-4/MT)