Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, to zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z działów specjalnych produkcji rolnej określa przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub produkcji. Normy szacunkowe określa minister finansów w załączniku do rozporządzenia. Projekt rozporządzenia określającego normy obowiązujące w 2009 roku opublikowało właśnie Ministerstwo Finansów. Wynika z niego, że normy, a więc i podatek, wzrosną. Przykładowo norma szacunkowa dochodu rocznego upraw w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 mkw.; za 1 mkw. wynosi obecnie 8,47 zł, natomiast w przyszłym roku wyniesie 9,55 zł. Z kolei norma dla drobiu rzeźnego powyżej 100 sztuk kurcząt obecnie wynosi 0,11 zł za sztukę, a w przyszłym roku 0,12 zł.