JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych. W październiku 2007 r. rozpoczął zakup towarów i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia przedmiotowej działalności oraz urządzanie wynajętego lokalu. W styczniu 2008 r., kiedy już wszystko było gotowe, podatnik zgłosił w urzędzie skarbowym rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz złożył zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT - VAT-R. W urzędzie skarbowym podatnik uzyskał informację, że nie ma on prawa do odliczenia podatku od wcześniejszych zakupów w związku z tym, że za późno dokonał zgłoszenia rejestracyjnego. Czy to prawda?

ODPOWIEDŹ IZBY

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z treści cytowanego przepisu nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować, musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla VAT w obowiązującym do jej złożenia terminie.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Zatem status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie dokonywania odliczenia.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w określonych terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Podatnik może także obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W konsekwencji podatnik miał prawo wykazać VAT naliczony wynikający z faktur w deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania tych faktur lub w deklaracji za miesiąc następny lub w korekcie deklaracji VAT-7 za jeden z tych miesięcy, dokonanej nie później niż w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, jeżeli na moment złożenia deklaracji VAT-7, w której wykaże te zakupy, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2008 r. (nr IP-PP2-443-437/08-2/BM)