W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne autorstwa Komisji Przyjazne Państwo. Ustawa przewiduje uchylenie ust. 6 w art. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnicy prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej kwotę 150 tys. euro. Podatnicy, którzy przekroczyli limit przychodów, są zobowiązani zaprowadzić księgi podatkowe i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wprowadzana zmiana umożliwi przedsiębiorcom zachowanie prawa do ryczałtu do końca roku podatkowego, bez względu na przychód osiągnięty w trakcie roku.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Ważne!

Zmiana ma ułatwić rozliczenia podatnikom, którzy nie będą zmuszeni do zmiany zasad opodatkowania w trakcie roku. Firma będzie mogła do końca roku prowadzić jedynie ewidencję przychodów i opłacać ryczałt